Projekty badawcze


2014-2016 Projekt badawczy 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (5/2014/UE) SmartAgriFood2 – a phase 3 FI-PPP project supporting SMEs in the development of smart services and applications for the agri-food sector based on the validation and use of results from the SmartAgriFood (Phase 1) and FI-Space (Phase 2) FI PPP projects (akronim: SmartAgriFood2) (Kierownik projektu 5/2014/UE).

2011-2014 Projekt badawczy własny NCN nr 2011/01/B/NZ9/03169. Zintegrowany system informatyczny wspomagający wyznaczanie i analizę geometrycznych, cieplnych i dyfuzyjnych właściwości wybranych produktów rolno-spożywczych i drzewnych (Kierownik).

2011-2014 Projekt badawczy międzynarodowy NCN nr 2011/01/M/NZ9/00296. Identyfikacja współczynników modelu matematycznego dyfuzji wody związanej w drewnie (Wykonawca).

2011 – 2013 Projekt badawczy własny MNiSW nr N N310 720740. Pomiar stopnia rozwoju systemu korzeniowego wybranych roślin uprawnych w oparciu o komputerową analizę obrazu (Wykonawca).

2011 – 2012 Projekt badawczy własny MNiSW nr N N313 774840. Semantyczna integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcji (Wykonawca).

2010 – 2013 Projekt badawczy własny MNiSW nr N N313 273939. Ocena jakości kompostu z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i modelowania neuronowego (Wykonawca).

2009 – 2012 Projekt badawczy 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej nr 244957. A common data exchange system for agricultural systems (akronim: agriXchange) (Kierownik ze strony polskiej)

2009 – 2011 Projekt badawczy własny MNiSW nr N N313 264136. Neuronowa analiza obrazu w identyfikacji fizycznych parametrów jakościowych ziarniaków zbóż i nasion rzepaku (Wykonawca).

2009 – 2010 Interdyscyplinarny projekt badawczy międzyuczelniany oraz miasta Poznania. Ewaluacja procesu testowania wiedzy metodami portali edukacji zdalnej (Wykonawca).

2005 – 2008 Projekt badawczy własny MNiSW nr 2 P06L 017 29. Identyfikacja właściwości cieplnych materiałów drewnopochodnych metodą zagadnienia odwrotnego (Wykonawca).

2005 – 2006 Projekt badawczy promotorski KBN nr 2 P06R 088 28. Rozproszony system ekspertowy wspomagający doradztwo rolnicze w zakresie ochrony plantacji rzepaku (obroniona rozprawa doktorska dra inż. Radosława Kozłowskiego) (Kierownik).

2004 – 2005 Projekt badawczy promotorski KBN nr 2 P06R 103 27. Analiza metod rozpoznawania obrazu dla potrzeb funkcjonowania rolniczego robota mobilnego (obroniona rozprawa doktorska dra inż. Jacka Goszczyńskiego) (Kierownik).

2004 – 2005 Projekt badawczy promotorski KBN nr 2 P06R 056 27. Informatyczny system wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie suszenia i przechowywania ziarna zbóż. (obroniona rozprawa doktorska dra inż. Kamila Gapczyńskiego) (Kierownik).

2003 – 2004 Projekt Universität Hohenheim, Stuttgart, Niemcy. Information technology in agriculture and distance learning (Główny wykonawca).

2001 – 2002 Projekt Universität Hamburg, Ordinariat für Holztechnologie, Hamburg, Niemcy (2001-2002). a) Stofftransport in Holzwerkstoffmatten, b) Einfluss der Stapellagerung auf die Eigenschaften von Holzwerkstoffen (Wykonawca).

2001 – 2002 Projekt celowy KBN nr 10 T07 029 2000 C/5386. Typoszereg suszarek przewoźnych do ziarna zbóż i nasion innych roślin (Złoty Medal POLAGRA 2002) (Kierownik).

2000 – 2001 Projekt celowy KBN nr 7 T07C 132 2000 C/5044. Przenośnik ssąco-tłoczący do pneumatycznego przemieszczania materiałów ziarnistych (Złoty Medal POLAGRA 2002) (Kierownik).

1996 – 1999 Projekt badawczy KBN nr 8 T11F 010 11. Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień odwrotnych transportu ciepła i masy w materiałach biologicznych (Kierownik).

1996 – 1997 Grant Fundacji Mellona nr 1/96/PB. Development of Computer Connections between the Departmental Local Area Networks and the University Backbone Network (Kierownik).

1995 – 1998 Projekt badawczy KBN nr 5 P06M 004 09. Wyznaczanie udziałów wody wolnej i związanej w drewnie przy wykorzystaniu techniki magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ). (Główny wykonawca).

1995 – 1996 Grant Fundacji Mellona. Development of a computer technology for visualization of processes and management of images in investigation of biological systems (Kierownik).

1992 – 1993 Grant NSERC, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada. Analysis of carbon dioxide transport in stored grain (Główny wykonawca).

1989 – 1991 RPBR RRI-14 i 134/90/Bp/G. Komputerowy system analizy technologicznych procesów suszenia ziarna zbóż (Kierownik).

1988 – 2017 Działalność statutowa / Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego. Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów inżynierii rolniczej (Kierownik).

1988  1990 CPBR 10-16, 3.2.15/32. Technologia suszenia ziarna zbóż w suszarkach komorowych wsadowych z zastosowaniem technik ujednorodniania rozkładu zawartości wilgoci wewnątrz komory suszenia w celu obniżenia energochłonności i poprawy jakości suszonego materiału (Kierownik).

1988 – 1990 CPBP 0509, A.1.20. Badanie symulacyjne wpływów materiałowych własności pojedynczych ziarniaków zbóż oraz parametrów czynnika suszącego na proces konwekcyjnego suszenia ziarna zbóż w cienkiej warstwie (Kierownik).