Publikacje


Wskaźnik Hirscha: 16 (WoS), liczba cytowań: 505 (WoS)

Przykładowe publikacje (z ostatnich lat):

 • 2022 Czajkowski Ł., Kocewicz R., Weres J., Olek W. 2022. Estimation of thermal properties of straw-based insulating panels. Materials, 15, 1073-1084. DOI: 10.3390/ma15031073. JCR IF= 3.623.
 • 2020 Czajkowski Ł., Olek W., Weres J. 2020. Effects of heat treatment on thermal properties of European beech wood. Eur. J. Wood Prod., 78: 425-431. DOI: 10.1007/s00107-020-01525-w.  JCR IF= 1.901.
 • 2019 Niedbała G., Piekutowska M., Weres J., Korzeniewicz R., Witaszek K., Adamski M., Pilarski K., Czechowska-Kosacka A. and Krysztofiak-Kaniewska A. 2019. Application of artificial neural networks for yield modeling of winter rapeseed based on combined quantitative and qualitative data. Agronomy 9(12), 781 (11 pp.); DOI: 10.3390/agronomy9120781. JCR IF=2.259.
 • 2019 Niedbała G., Nowakowski K., Rudowicz-Nawrocka J., Piekutowska M., Weres J., Tomczak R.J., Tyksiński T., Álvarez Pinto A. 2019. Multicriteria prediction and simulation of winter wheat yield using extended qualitative and quantitative data based on artificial neural networks. Applied Sciences (Section Computing and Artificial Intelligence) 9(14), 2773; https://doi.org/10.3390/app9142773Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF=2.217.
 • 2018 Durczak K., Weres J., Jurek P. 2018. ZIARBIT MOBILE – aplikacja wspomagająca proces suszenia i przechowywania ziarna zbóż. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3/2018: 18-20.
 • 2017 Weres J., Nowak P., Szafrańska A., Włodarczyk K., Mueller W., Rudowicz-Nawrocka J. 2017. Technologie informatyczne wspomagające budowę ontologii w zakresie suszenia i przechowywania ziarna zbóż. W: Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2017. Red. Lipiński M., Przybył J. Poznań : Wyd. UP Poznań. 291-302. Rozdział w monografii.
 • 2016 Weres J., Mueller W., Nowak P., Idziaszek P. 2016. Zaawansowane technologie tworzenia aplikacji i usług sieciowych dla rolnictwa w procesie kształcenia studentów. W: Aktualne problemy inżynierii biosystemów
 • 2016. Red. Lipiński M., Przybył J. Poznań : Wyd. UP Poznań. 329-341. Rozdział w monografii.
 • 2016 Weres J., Kujawa S., Olek W., Czajkowski Ł. 2016. Integration of experimental and computational methods for identifying geometric, thermal and diffusive properties of biomaterials. International Agrophysics 30: 253-260. DOI: 10.1515/intag-2015-0089. Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF=1.117.
 • 2016 Olek W., Rémond R., Weres J., Perré P. 2016. Non-Fickian moisture diffusion in thermally modified beech wood. International Journal of Thermal Sciences 109: 291-298. Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF= 2.629.
 • 2016 Kujawa S., Weres J., Olek W. 2016. Computer-aided identification of the water diffusion coefficient for corn kernels dried in a thin layer. International Agrophysics 30(3): 323-329. DOI: 10.1515/intag-2015-0099. Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF=1.117.
 • 2016 Gruszczyński M., Idziaszek P., Mueller W., Weres J., Rudowicz-Nawrocka J., Górna K. 2016. Association of vector data used for technical documentation with information embedded in graph databases. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(1): 21-24.
 • 2016 Czajkowski Ł., Olek W., Weres J., Guzenda R. 2016. Thermal properties of wood-based panels: specific heat determination. Wood Science and Technology 50(3): 537–545. DOI 10.1007/s00226-016-0803-7. Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF=1.920.
 • 2016 Czajkowski Ł., Olek W., Weres J., Guzenda R. 2016. Thermal properties of wood-based panels: thermal conductivity identification with inverse modeling. European Journal of Wood and Wood Products 74: 577–584. DOI 10.1007/s00107-016-1021-6. Journal Citation Reports, Thomson Reuters, IF=1.235.