Recenzje promocyjne


na tytuł profesora (6):

2020 prof. Dr hab. inż. Ryszard Myhan

2019 prof. dr hab. inż. Sławomir Francik

2012 prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski

2011 dr hab. inż. Andrzej Waclaw Marciniak

2007 prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski

2005 prof. dr hab. Małgorzata Jaros

na tytuł doktora honoris causa (1):

2014 prof. dr. hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, członek rzeczywisty PAN, doktor h.c. mult.

na stopień doktora habilitowanego (19):

2019 Grzegorz Bartnik

2014 Anna Stankiewicz

2013 Piotr Zapotoczny

2013 Andrzej Rybicki

2011 Roman Stopa

2010 Halina Pawlak

2007 Michał Cupiał

2007 Marek Tukiendorf

2007 Jerzy Grudziński

2007 Ireneusz Białobrzewski

2006 Jędrzej Trajer

2005 Grzegorz Musielak

2005 Andrzej Wacław Marciniak

2003 Jacek Bieranowski

2001 Jerzy Lech Jugowar

1999 Małgorzata Jaros

1999 Ewa Wachowicz

1997 Zbigniew Błaszkiewicz

1996 Marek Markowski

na stopień doktora (28):

2023 Karolina Szturo

2022 Michał Kozłowski

2014 Piotr Pieczywek

2013 Tatiana Kuzimska

2013 Maciej Zaborowicz

2013 Andrzej Przybylak

2011 Rafał Kobyłka

2011 Hubert Joachimiak

2010 Krzysztof Świerczyński

2009 Sergiusz Maćkowiak

2008 Tomasz Olszewski

2008 Joanna Wiącek

2008 Arkadiusz Majewski

2007 Krzysztof Nowakowski

2007 Ewa Stankiewicz

2007 Aleksander Jędruś

2006 Mirosław Czechlowski

2006 Andrzej Bochniak

2005 Maciej Neugebauer

2003 Ewa Golisz

2002 Robert Dzierżanowski

1999 Zbigniew Czaczyk

1999 Ireneusz Białobrzewski

1998 Piotr Sołowiej

1998 Jerzy Janyga, Tomasz Kołodziejczyk

1997 Andrzej Fiszer

1995 Simie Tolla Tekllu

1995 Jarosław Murakowski