Wypromowani doktorzy (12 osób):


2022 Robert Barczak, „Określenie gęstości korony drzew jabłoniowych przy użyciu cyfrowego urządzenia do akwizycji obrazu”

         Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu.   

2022 Maciej Kiecana, „Określanie gęstości korony drzew w czasie rzeczywistym”

         Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu.

2014 Krzysztof Nawrot, Komputerowe wspomaganie oceny stanu odżywienia rzepaku ozimego azotem metodą analizy spektralnej liści

         Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.

2014 Michał Siatkowski, Identyfikacja współczynników modeli matematycznych przepływu ciepła i substancji w zastosowaniu do wybranych produktów rolno-spożywczych i leśnych

         Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.

2009 Sebastian Kujawa, Komputerowo wspomagana identyfikacja współczynnika dyfuzji wody dla potrzeb modelowania procesów konwekcyjnego suszenia ziarniaków kukurydzy w cienkiej warstwie”.

         Wydział Rolniczy UP w Poznaniu.

2008 Robert Tomczak, Analiza sygnału akustycznego jako metoda oceny parametrów fizycznych ziarna na przykładzie parametru wilgotności”.

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

2007 Janina Rudowicz-Nawrocka, Komputerowe wspomaganie analizy narażenia wód podziemnych na zanieczyszczenia dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich”.

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

2007 Krzysztof Koszela, Analiza i klasyfikacja obrazów suszu warzywnego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”.

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

2006 Radosław Kozłowski, Analiza i komputerowe wspomaganie doradztwa rolniczego w zakresie ochrony plantacji rzepaku ozimego”.      

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

2006 Kamil Gapczyński, Komputerowe wspomaganie analizy i podejmowania decyzji w zakresie suszenia i przechowywania ziarna zbóż”.

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

2006 Jacek Goszczyński, Analiza metod rozpoznawania obrazu dla potrzeb funkcjonowania rolniczego robota mobilnego”.

         Wydział Rolniczy AR w Poznaniu.

1997 Wiesław Olek, Modelowanie procesu nasiąkania drewna iglastego wodą”.

         Wydz. Technologii Drewna AR w Poznaniu.