Dyżury

mgr Sławomir Juryta
Kierownik CKF, Wykładowca

Dyżur:
Poniedziałek 11:00 - 12:00

slawomir.juryta@up.poznan.pl

dr Aleksandra Nowak
Starszy Wykładowca

Dyżur online Teams:
Poniedziałek 13:00-14:00
Urlop 12-19.02.2022

aleksandra.nowak@up.poznan.pl

mgr Karolina Dopierała
Prezes Klubu Uczelnianego AZS, Starszy Wykładowca

Dyżur online Teams:
Poniedziałek 8:30-9:30

Urlop 11-25.02.2022

karolina.dopierala@up.poznan.pl

mgr Katarzyna Muszkieta
Asystent

Dyżury:


katarzyna.muszkieta@up.poznan.pl

mgr Julia Samulczyk
Wykładowca

Dyżury online Teams:
Środa 14:00-15:00

Urlop 02-18.02.2022


julia.samulczyk@up.poznan.pl

dr Mateusz Radojewski
Instruktor
Informacja w portierni i sekretariacie
mateusz.radojewski@up.poznan.pl
mgr Rafał Gozdecki
Sekretarz Klubu Uczelnianego AZS, Instruktor

Dyżur online Teams:
Poniedziałek 11:00-12:00

Urlop: 02-25.02.2022

rafal.gozdecki@up.poznan.pl

mgr Michał Nowaczyk
Instruktor

Dyżur: po wcześniejszym ustaleniu

michal.nowaczyk@up.poznan.pl