Dyżury

mgr Sławomir Juryta
Kierownik CKF, Wykładowca

Dyżur:
Poniedziałek 11:00 - 12:00

slawomir.juryta@up.poznan.pl

dr Aleksandra Nowak
Starszy Wykładowca

Dyżur:
Poniedziałek 14:00-15:00

aleksandra.nowak@up.poznan.pl

mgr Karolina Dopierała
Prezes Klubu Uczelnianego AZS, Starszy Wykładowca

Dyżur:
Poniedziałek 8:30-9:30

karolina.dopierala@up.poznan.pl

mgr Katarzyna Muszkieta
Asystent

Dyżury:


katarzyna.muszkieta@up.poznan.pl

mgr Julia Samulczyk
Wykładowca

Dyżury:
Poniedziałek 12:30-13:30


julia.samulczyk@up.poznan.pl

dr Mateusz Radojewski
Instruktor
Informacja w portierni i sekretariacie
mateusz.radojewski@up.poznan.pl
mgr Rafał Gozdecki
Sekretarz Klubu Uczelnianego AZS, Instruktor

Dyżur:
Poniedziałek 11:00-12:00

rafal.gozdecki@up.poznan.pl

mgr Michał Nowaczyk
Instruktor