Historia CKF

Andrzej Wierzbicki
Kierownik w latach 1952-1984
Jan Elzanowski
Kierownik w latach 1984-2000
Marian Łyszczak
Kierownik w latach 2000-2011
Piotr Jur
Kierownik w latach 2013-2017
Pełnił obowiązki kierownika w latach 2011-2013
Sławomir Juryta
Kierownik od roku 2017

Pracownicy zatrudnieni w Studium Wychowania Fizycznego

Albert Musiał 1952-1953
Andrzej Wierzbicki 1952-1984
Anna Sobiecka 1952-1973
Lucjan Lange 1952-1953
Tadeusz Daleszyński 1952-1953
Stanisław Sobiecki 1952-1953
Florian Kozłowski 1952-1953
Halina Menke 1952-1953
Zofia Maliszewska 1952-1962
Andrzej Wojakowski 1953-1954
Florian Matysiak 1953-1979
Bronisław Wiśniewski 1953-1986
Adam Dotzauer 1954-1957
Janusz Kajca 1956-1957
Barbara Stawczyk 1962-1985
Włodzimierz Łosiński 1968-1999
Jarogniew Kruger 1970-1972
Jan Elzanowski 1972-2002
Zbigniew Grześczyk 1973-2014
Maria Grześko 1973-2009
Zofia Dowgiałło-Paczkowska 1974-2015
Bernard Wieczorek 1974-1977
Tadeusz Derda 1974-1996
Maria Michalska 1974-1994
Maria Stróżyk 1975-1977
Marcin Szymański 1976-2012
Michał Wojtasiewicz 1977-1991
Piotr Jur 1977-2017
Marian Łyszczak 1977-2014
Zbigniew Karpiński 1979-2011
Ewelina Radtke 1980-
Maria Linkowska 1984-2006
Ryszard Nowak 1984-2013
Zofia Kozłowiecka 1985-1992
Piotr Szafarkiewicz 1986-1996
Marek Hyży 1989-2015
Karolina Dopierała 2000-
Aleksandra Nowak 2002-
Katarzyna Muszkieta 2007-
Julia Samulczyk 2007-
Sławomir Juryta 2011-
Mateusz Radojewski

Rafał Gozdecki

2015-

2019-