WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. 40, 2021

Lista recenzentów tomu 40 / reviewers in the year 2021

Vol. 40 (Supplement)

Lech BUCHHOLZ, Karol KOMOSIŃSKI, Andrzej MELKE, Paulina SIKORA-MARZEC. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego / Beetles (Coleoptera) of the Świętokrzyski National Park

 

40 (1)


artykuły / articles:

Karol SZAWARYN, Dawid MARCZAK, Adam KWIATKOWSKI, Andrzej LASOŃ, Artur BARANOWSKI, Radosław MROCZYŃSKI. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea (Coleoptera) w północnej i wschodniej Polsce / New distribution data of beetles from the superfamily Scirtoidea (Coleoptera) from Northern and Eastern Poland

Konrad KRASOŃ, Andrzej WOJTON. Występowanie rzadkich szarańczowatych (Orthoptera: Acrididae) w centralnej części Kotliny Sandomierskiej / Occurrence of rare grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) in the central part of Sandomierz Basin

Karol SZAWARYN, Dawid MARCZAK. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Kampinoskiego Parku Narodowego / Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Kampinos National Park

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 23. Cerambycidae: Lamiinae / Contributions to the knowledge the beetles distribution in Western Poland. Part 23. Cerambycidae: Lamiinae

Marek MIŁKOWSKI, Tomasz MOKRZYCKI. Koleopterofauna czeremchy amerykańskiej Prunus serotina EHRH. / Beetles found on the wild black cherry Prunus serotina EHRH.

notatki / notes:

Tadeusz WOJAS. First observation of Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) in non-typical habitat in Poland / Pierwsza obserwacja Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) w nietypowym środowisku w Polsce

Przemysław ŻURAWLEW, Eugeniusz MARKIEWICZ. Nowe stanowisko Cylindera arenaria viennensis (SCHRANK von PAULA, 1781) (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / New stand of Cylindera arenaria viennensis (SCHRANK von PAULA, 1781) (Coleoptera: Carabidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Tadeusz WOJAS, Agnieszka KOPACZ. Nowe dane o rozmieszczeniu Chaetopteroplia segetum (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) w południowej Polsce / New data on the occurrence of Chaetopteroplia segetum (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Southern Poland


40 (2)


artykuły / articles:

Stanisław SZAFRANIEC, Marian ŁUSZCZAK, Jakub MICHALCEWICZ, Andrzej TRZECIAK, Andrzej BOSAK. Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nowe i rzadkie / Contributions to the knowledge the longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) – new and rare species

Rafał RUTA, Lech BUCHHOLZ, Tomasz BIWO, Marek ADAMSKI. Występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) w zachodniej Polsce: czy historia lasu ma znaczenie? / The occurrence of the flat bark beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) in western Poland: does forest history matter?

notatki / notes:

Jan TATUR-DYTKOWSKI. Interesujące obserwacje dotyczące ekologii zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) z możliwością ich praktycznego wykorzystania / Interesting observations regarding ecology of Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) with the possibility of their practical use

Przemysław ŻURAWLEW, Marek BUNALSKI. Stwierdzenia kwietnicy okazałej Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) z dala od miejsca potencjalnego rozwoju oraz informacje o jej występowaniu w powiecie pleszewskim (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) / Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) away from development sites and information about its potential occurrence in the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland)

Przemysław ŻURAWLEW, Damian BUTRYM. Obserwacje Isodontia mexicana (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Dolnym Śląsku / Observations of Isodontia mexicana (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) in Lower Silesia

Adam BYK, Marek BUNALSKI, Paweł TRZAK. Nowe stanowiska Melinopterus reyi (REITTER, 1892) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce / New localities of Melinopterus reyi (REITTER, 1892) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Poland


40 (3)


artykuły / articles:

Mateusz SAPIEJA, Andrzej MELKE. Carpelimus erichsoni (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski / Carpelimus erichsoni (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), new rove beetle in the fauna of Poland

Roland DOBOSZ, Przemysław ŻURAWLEW, Grzegorz TOŃCZYK. Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera i Neuroptera okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) / Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera and Neuroptera, Pleszew vicinity (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Karol SZAWARYN, Tomasz CZERWIŃSKI, Dawid MARCZAK, Karol KOMOSIŃSKI, Rafał RUTA, Jerzy BOROWSKI. Nowe dane o występowaniu Mesocoelopus niger (Ph.W.J. MÜLLER, 1821) w Polsce (Coleoptera: Ptinidae, Mesocoelopodinae) / New data on the occurrence of Mesocoelopus niger (Ph.W.J. MÜLLER, 1821) (Coleoptera: Ptinidae, Mesocoelopodinae) in Poland

Marian J. ŁUSZCZAK, Stanisław SZAFRANIEC. Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nieczęste, częste i pospolite / Contribution to the knowledge of the distribution of longhorn beetles (Coleoptera and Cerambycidae) in the Western Beskid Mountains – infrequent, frequent and common species

notatki / notes:

Mieczysław KOSIBOWICZ. Pierwsze stwierdzenie Sceliphron caementarium (DRURY, 1773) (Hymenoptera: Sphecidae) w Polsce / First records of the American wasps Sceliphron caementarium (DRURY, 1773) (Hymenoptera: Sphecidae) from Poland

Adam BOHDAN, Wojciech BARTOS, Andrzej SULEJ. Pierwsze stwierdzenie Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) w Puszczy Augutowskiej oraz Boros schneideri (PANZER, 1796) w Puszczy Rominckiej / The first record of Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) in the Augustów Forest and the first record of Boros schneideri (PANZER, 1796) in the Romincka Forest

Marek MIŁKOWSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI. Nowe stanowisko Nothorhina punctata (FABRICIUS, 1798) (Coleoptera: Cerambycidae) w okolicach Radomia / New record of Nothorhina punctata (FABRICIUS, 1798) (Coleoptera: Cerambycidae) in the vicinity of Radom

Tomasz OLBRYCHT, Monika KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ. Nowe dane o występowaniu inwazyjnego gatunku Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) w Polsce / New data of the occurrence of invasive species strawberry sap beetle Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) in Poland

Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) w okolicach Radomia / New records of Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) in the vicinity of Radom


40 (4)


artykuły / articles:

Łukasz PRZYBYŁOWICZ. Motyle dzienne i kraśniki (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenidae) obszaru Natura 2000 Kaczmarowe Doły / Butterflies and Burnets (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenidae) of the Kaczmarowe Doły Nature 2000 area

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Majid NAVAEIAN, Javad AZADIYAN, Naser Kamali MASHHOOD, Hamid SAKENIN. A faunistic study on Scarabaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) of Iran / Studium faunistyczne Scarabaeidae Iranu (Coleoptera: Scarabaeoidea)

Roman WĄSALA, Łukasz MATUSZEWSKI. Uzupełnienie danych dotyczących rozmieszczenia sówek (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) w dolinie Rzeki Bogdanki, na terenie Poznania w Wielkopolsce / New data on the distribution of noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) in the Bogdanka River valley in the city of Poznań (Wielkopolska, western Poland)

Dariusz SKARŻYŃSKI. Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 (Collembola: Hypogastruridae) – nowy dla fauny Polski gatunek skoczogonka / Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 (Collembola: Hypogastruridae) – new springtail species to Polish fauna

Marek BUNALSKI. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 7. Rodzaj Brachycoleus (FIEBER, 1858) (Miridae) / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of North-Western Poland. Part 7. Genus Brachycoleus (FIEBER, 1858) (Miridae)

Werner Winz MARGGI, Henryk LUKA, Adam WOŹNIAK. Ophonus (Metophonus) subsinuatus REY, 1886 (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / First record of Ophonus (Metophonus) subsinuatus REY, 1886 from Poland (Coleoptera: Carabidae: Harpalini)

notatki / notes:

Dawid MARCZAK. Zgarbkowate (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) Puszczy Kampinoskiej / Treehoppers (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) of the Kampinos Forest

Peter SENN. Nowe stanowisko Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce / New locality of Duponchelia fovealis ZELLER 1847 (Lepidoptera: Crambidae) in Poland

Marek WANAT, Szymon KONWERSKI. Potwierdzenie występowania Ixapion variegatum (WENCKER, 1864) (Coleoptera: Brentidae: Apioninae) w Polsce / The occurrence of Ixapion variegatum (WENCKER, 1864) (Coleoptera: Brentidae: Apioninae) in Poland confirmed

Radosław PLEWA, Tomasz JAWORSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI. Korekta artykułu: PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. Entomologica Fennica, 30 (3): 114-125. https://doi.org/10.33338/ef.84086. / Corrigendum to: PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. Entomologica Fennica, 30 (3): 114-125. https://doi.org/10.33338/ef.84086.

Jan TATUR-DYTKOWSKI. Dalmannia aculeata (LINNAEUS, 1761) (Diptera: Conopidae) w Puszczy Białowieskiej oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym / Dalmannia aculeata (LINNAEUS, 1761) (Diptera: Conopidae) in Bialowieża Primeval Forest and Biebrza National Park

Marek MIŁKOWSKI. Nowe dla Puszczy Kozienickiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera) / Rare and new longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kozienice Forest

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2021
Polskie Towarzystwo Entomologiczne