Historia katedry

Katedra Zarządzania Jakością Żywności powstała w 2002 roku z inicjatywy prof. dr hab. Jacka Kijowskiego, który został jej pierwszym kierownikiem. Została utworzona z połączenia Katedry Technologii Produktów Drobiarskich i Katedry Techniki Jądrowej w Rolnictwie.

Trzon powstałej Katedry stanowiła Katedra Technologii Produktów Drobiarskich, dlatego też przez wiele lat aż do dzisiaj, jednym z głównych nurtów jej działalności były i są badania z zakresu oceny jakości surowców drobiarskich, ich szczegółowej analizy chemiczno-biologicznej, właściwości technologicznych jak również użytkowania mięsa i jaj na cele przetwórcze. To kontynuacja prac prof. dr hab. Adama Niewiarowicza, wybitnego uczonego o ogromnej wiedzy, który był organizatorem pierwszej w Polsce jednostki naukowej zajmującej się surowcami drobiarskimi.

Rozumiejąc wyzwania czasu utworzono przed ponad 20 lat nowoczesną jednostkę badawczą w obszarach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Obok technologii drobiu i jaj,  prowadzone badania, rozszerzono stopniowo o wiele grup towarowych, zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Realizowane w Katedrze tematy badawcze dotyczą istotnych problemów związanych z kształtowaniem jakości i systemowym zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności, a ostatnio, także praktyk  zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym. Aspekty towaroznawcze ze specjalnością zarządzanie jakością żywności wpisano także w zadania dydaktyczne naszej jednostki.  

Podejście systemowe w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest jedną z  potrzeb i szans nowoczesnego kształcenia absolwentów znajdujących ciekawe zatrudnienie w studiowanej dziedzinie. Takie ukierunkowanie działalności badawczej i dydaktycznej Katedry jako jednej z jednostek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu spełnia oczekiwania zarówno studentów jak i pracodawców. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również na terenie Unii Europejskiej i poza nią. 

Perspektywy

Podejście systemowe w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest jedną z  potrzeb i szans nowoczesnego kształcenia absolwentów znajdujących ciekawe zatrudnienie w studiowanej dziedzinie. Takie ukierunkowanie działalności badawczej i dydaktycznej Katedry jako jednej z jednostek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu spełnia oczekiwania zarówno studentów jak i pracodawców. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również na terenie Unii Europejskiej i poza nią.