Oferta usługowa badawcza

Zakres działań

Diagnozowanie oddziaływań procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności na środowisko, wdrażanie technologii bezodpadowych, wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w produkcji i dystrybucji żywności 

Analizy danych doświadczalnych. Z zakresu statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi w przetwórstwie żywności, kontrola procesów dla przedsiębiorców, statystyczne prognozowanie  jakości i bezpieczeństwa żywności 

Wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemowych w branży spożywczej, w szczególności dotyczących nowoczesnej produkcji drobiarskiej

Kompleksowa ocena właściwości żywności w tym specjalistyczne analizy chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne, instrumentalna analiza tekstury, barwy i właściwości termicznych produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej

Opiniowanie i konsultowanie problemów. Dotyczących systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem aspektów prawa żywnościowego i ochrony konsumentów

Wyposażenie Katedry obejmuje: