Studia podyplomowe

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

 • Samodzielnego tworzenia, wdrażania, doskonalenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Roli aktywnego partnera i negocjatora w organizacji w relacjach z auditorami jednostek  certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego
 • Pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzania jakością żywności, w tym bezpieczeństwem żywności oraz auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP
 • Sporządzania dokumentacji systemów jakości
 • Nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian w polskim i wspólnotowym prawie żywnościowym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej 
 • Zdobycia wiedzy w dziedzinie inżynierii jakości i pozyskania nowych możliwości aktywności zawodowej.

Słuchacze uzyskują potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymogów Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarządzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j. polskim oraz na indywidualne zamówienie w PCBC – w dowolnym obcym)
 • Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny i bezterminowy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i ma dużą wartość dla pracodawców. Ponad 800 uczestników w ciągu 19 lat zdobyło u nas te certyfikaty! Lepszy start na rynku pracy z certyfikatem PCBC S.A.

Organizacja studiów i organizatorzy

 1. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, dwusemestralnym (wymiar 200 godzin), na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zjazdy planowane są raz w miesiącu: soboty i niedziele (9:00-17.40). Rekrutacja na studia trwa w okresie od 1.06.-30.09.
 2. Całkowity koszt studiów: 4200 zł (dwa semestry). Możliwość wpłaty w 3 ratach. 
 3. Ze względu na sytuację epidemiczną forma szkolenia dostosowana jest do przepisów obowiązujących w danym okresie. Możliwa jest forma prowadzenia części zajęć w sposób zdalny.
 4. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół trenerów, mających praktyczne doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Nasi wykładowcy to auditorzy wiodący PCBC, EOQ, BSA, TUV, BRC GS i innych jednostek certyfikujących z wieloletnią praktyką, specjaliści ds. systemów jakości i bezpieczeństwa z przemysłu oraz kadra naukowa silnie związana z produkcją spożywczą
 5. WAŻNE: Wszyscy słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, gotowych do natychmiastowego wykorzystania przy wdrażaniu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności w praktyce zawodowej

Kierownik Studiów: Prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

e-mail:renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl

Sekretarz Studiów: inż. Aurelia Szymił

e-mail:aurelia.szymil@up.poznan.pl

UWAGA - ZAPRASZAMY – trwa XX edycja

OD CZERWCA PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 ​

Program studiów podyplomowych

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

W programie uwzględniono wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Zajęcia obejmują 200 godzin multimedialnych wykładów, seminariów, symulacji i warsztatów w małych grupach z następujących przedmiotów:

Rekrutacja

Informacje:

Należy rekrutować się elektronicznie

Masz problem z rejestracją na studia ?

FAQ- najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 3. Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich
 4. W sprawach bieżących dotyczących rekrutacji należy kontaktować się mailowo
 5. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać:
 • podanie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Studiów osobiście, listownie lub w formie skanów dokumentów przesłać na adres Sekretarza Studiów.

Studia zostaną uruchomione przy zrekrutowaniu minimalnej liczby słuchaczy

Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań z dopiskiem:
Studia Podyplomowe – Rekrutacja

aurelia.szymil@up.poznan.pl

(w przypadku wysyłki dokumentów drogą elektroniczną konieczne będzie złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych na pierwszym zjeździe)

Baza noclegowa obejmuje 5 domów studenckich.

Ze względu na możliwość pokrywania się terminów zjazdów różnych kierunków studiów prosimy o rezerwację noclegu z wyprzedzeniem: https://akademiki.up.poznan.pl/

Odbiorca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Studia Podyplomowe – „Zarządzanie jakością….”

Konto odbiorcy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Tytułem: Imię Nazwisko, Opłata za Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”

Subkonto  na rok 2023/2024– 293.72.471

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia

Kwestionariusz osobowy

Wniosek o wystawienie faktury

Umowa dwustronna – zał. nr 2

Umowa trójstronna – zał. nr 3

Kontakt

Kierownik studiów:

Prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

e-mail:renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl

tel. 61 8487323

Sekretarz studiów:

inż. Aurelia Szymił

e-mail:aurelia.szymil@up.poznan.pl

tel. 61 8487218

Adres korespondencyjny:

Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
(z dopiskiem Jakość)