Działalność naukowa

Projekty

Kierownik projektu
dr inż. Łukasz Tomczyk

Tytuł: Otrzymywanie, charakterystyka oraz ocena biologicznie aktywnych pochodnych lizozymu

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 7) 

Okres realizacji 2023-2024

Kierownik projektu
dr inż. Tomasz Szablewski

Tytuł: Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwie MŚP celem przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji 2021-2023

Kierownik projektu
prof. UPP. dr hab. Jolanta Tomaszewska Grass

Tytuł: Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią  

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 16)  

Okres realizacji 2019-2022

Kierownik projektu
dr inż. Agata Biadała

Tytuł: Ocena aktywności bioaktywnych peptydów powstających z mleka koziego na drodze fermentacji prowadzonej przez mikroflorę ziarna kefirowego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 1)  

Okres realizacji 2018-2019

Kierownik projektu
dr inż. Małgorzata Muzolf-Panek

Tytuł: Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie do ochrony jakości mięsa w trakcie przechowywania

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (Sonata)  

Okres realizacji 2015-2018

Kierownik projektu
dr inż. Tomasz Szablewski

Tytuł: Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (Sonata)  

Okres realizacji 2013-2017

Kierownik projektu
prof. UPP. dr hab. Jolanta Tomaszewska Grass

Tytuł: Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do wykrywania zafałszowań tłuszczów jadalnych

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki   

Okres realizacji 2010-2014

Publikacje

2023
 1. Bełkowska L., Muzolf-Panek M., Islam M., Tomaszewska-Gras J. 2023, Increasing the oxidative stability of the wafer lipid fraction with fruit extract during storage, Appl. Sci.-Basel., 13(1), 103, 10.3390/app13010103
 2. Islam M., Rajagukguk Y., V., Siger A., Tomaszewska-Gras J. 2023, Assessment of hemp seed oil quality pressed from fresh and stored seeds of Henola cultivar using differential scanning calorimetry, Foods, 12(1), 135, 10.3390/foods12010135
 3. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Przybylska-Balcerek A., Szwajkowska-Michałek L., Krzyżaniak M., Świerk D., Cegielska-Radziejewska R., Krejpcio Z. 2023, Antimicrobial activities evaluation and phytochemical screening of some selected plant materials used in traditional medicine, Molecules, 28(1) 244, 10.3390/molecules28010244
 4. Rajagukguk Y., Islam M., Siger A., Fornal E., Tomaszewska-Gras J. 2023, Oxidative stability assessment of industrial and laboratory-pressed fresh raspberry seed oil (Rubus idaeus) by differential scanning calorimetry, Food Chemistry Advances, 2, 100186, 10.1016/j.focha.2023.100186
 5. Rajagukguk Y., Islam M., Tomaszewska-Gras J. 2023, Influence of seeds’ age and clarification of cold-pressed raspberry (Rubus idaeus L.) oil on the DSC oxidative stability and phase transition profiles, Foods, 12(2), 358, 10.3390/foods12020358
 6. Mitura K., Cacak-Pietrzak G., Feledyn-Szewczyk B., Szablewski T., Studnicki M. 2023, Yield and grain quality of common wheat (Triticum aestivum) depending on the different farming systems (organic vs. integrated vs. conventional), Plants-Basel, 12(5), 1022, 10.3390/plants12051022
 7. Islam M., Kaczmarek A., Rudzińska M., Tomaszewska-Gras J., 2023, DSC melting profile of cold-pressed hemp seed oil as an authenticity fingerprint influenced by scanning rate, Sci.-Basel., 13(6), 3975, 10.3390/app13063975
 8. Liu W., Muzolf-Panek M., Kleiber T., Effect of varied nitrogen sources and type of cultivation on the yield and physicochemical parameters of flowering Chinese Cabbage (Brassica campestris L. ssp. chinensis utilis Tsen et Lee), Appl. Sci.-Basel., 13 (9), 5691, 10.3390/app13095691
 9. Kuliński P., Rutkowski M., Tomczyk Ł., Miękisiak G., Morasiewicz P. 2023, Outcomes after chevron osteotomy with and without additional akin osteotomy: a retrospective comparative study, Indian J. Orthop., 10.1007/s43465-023-00851-4
 10. Biadała A., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Lasik-Kurdyś M., Adzahan Noranizan M. 2023, The evaluation of activity of selected lactic acid bacteria for bioconversion of milk and whey from goat milk to release biomolecules with antibacterial activity, Molecules, 28(9), 3696, 10.3390/molecules28093696
 11. Neunert G., Tomaszewska-Gras J., Gauza-Włodarczyk M., Witkowski S., Polewski K. 2023, Assessment of DPPC liposome disruption by embedded tocopheryl malonate, Appl. Sci.-Basel., 13 (10), 6219, 10.3390/app13106219
 12. Buzek A., Zaworska-Zakrzewska A., Muzolf-Panek M., Kasprowicz-Potocka M. 2023, Microbial phytase in a diet with lupine and extruded full-fat soya seeds affects the performance, carcass characteristics, meat quality, and bone mineralization of fatteners, Animals, 13(10), 1655, 10.3390/ani13101655
 13. Smułek W., Jarzębski M., Ochowiak M., Matuszak M., Kaczorek J., Stangierski J., Pawlicz J. Drobnik P., Nowakowski P., Dyrda-Muskus J., Fiutak G., Gorzelak M, Ray Sirsendu S., Pal K. 2023, Microscopic droplet size analysis (MDSA) of five thieves oil (olejek pięciu złodziei) essential oil after the nebulization process, Molecules, 28 (11), 4368, 10.3390/molecules28114368
 14. Taczanowski M., Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo żywności, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, T. 3 / Red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech F. Roszkowski, Wyd, II, s. 487-516, Warszawa : PWN, 2023, 10.53271/2023.005
 15. Bobiński A., Tomczyk Ł., Reichert P., Morasiewicz P. 2023, Short-term and medium-term radiological and clinical assessment of patients with symptomatic flexible flatfoot following subtalar arthroereisis with spherus screw, J. Clin. Med. 12 (15), 5038, 10.3390/jcm12155038
 16. Kazubski K., Tomczyk Ł., Bobiński A., Morasiewicz P. 2023, Prognostic factors in staged bilateral total knee arthroplasty – a retrospective case series analysis, J. Clin. Med., 12 (10), 3547, 10.3390/jcm12103547
 17. Stangierski J., Rezler R., Kawecki K. 2023, An analysis of changes in the physicochemical and mechanical properties during the storage of smoked and mould salamis made in Poland, Molecules, 28 (13), 5122, 10.3390/molecules28135122
 18. Cegielska-Radziejewska R. 2023, Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności. Wieści Akad. 2, 270, 26-27
 19. Tomczyk Ł., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2023, Lysozyme Modification Using Proteolytic Enzymes, Molecules, 28, 6260, 10.3390/ molecules28176260
2022
 1. Kaczmarek A., Muzolf-Panek M., 2022, Predictive modelling of TBARS changes in the intramuscular lipid fraction of raw ground pork enriched with plant extracts, Journal of Food Science and Technology, 1–13, 10.1007/s13197-021-05187-1
 2. Olech J., Kopczyński B., Tomczyk Ł., Konieczny G., Kazubski K., Morasiewicz P., 2022, The functional and radiographic outcomes following distal radius fracture treatment in a cast for 4 and 6 weeks in the elderly: A randomized trial, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 31(6), 701-706, 31 (nr 6), s. 701-706
 3. Liu W., Muzolf-Panek M., Kleiber T., 2022, The effect of various foliar treatments and nitrogen nutrition levels on the yield and physicochemical parameters of flowering chinese cabbage, Agronomy-Basel, 12(3), 737, 10.3390/agronomy12030737
 4. Nowaczewski S., Babuszkiewicz M., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł., Kaczmarek S., Sechman A., Lis M. W., Kwaśniewska M., Racewicz P., Jarosz Ł., Ciszewski A., Nowak T., Hejdysz M.., 2022, Effect of weight and storage time of broiler breeders eggs on morphology and biochemical features of eggs, embryogenesis, hatchability, and chick quality, Animal, 16(7), 100564, 10.1016/j.animal.2022.100564
 5. Konieczny P., Andrzejewski W., Yang T., Urbańska M., Stangierski J., Tomczyk Ł., Mikołajczak B., 2022, Selected quality attributes of freshwater mussel powder as a promising ingredient for pet food, Animals, 12(1), 90 , 10.3390/ani12010090
 6. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł., Szwajkowska-Michałek L., Nowaczewski S., 2022, Comprehensive assessment of environmental pollution in a poultry farm depending on the season and the laying hen breeding system, Animals, 12(6), 740, 10.3390/ani12060740
 7. Kowalska J., Homska N., Rawski M., Czyżak-Runowska G., Konieczny P., Kierończyk B., Mazurkiewicz J., 2022, How potentially sustainable solutions may be unsustainable in practice: carrot pomaces in common carp nutrition, Annals of Animal Science, , 10.2478/aoas-2022-0039
 8. Pawlak T., Pilarska A.., Przybył K., Stangierski J., Ryniecki A., Cais-Sokolińska D., Pilarski K., Peplińska B., 2022, Application of machine learning using color and texture analysis to recognize microwave vacuum puffed pork snacks, Applied Sciences-Basel, 12(10), 5071, 10.3390/app12105071
 9. Muzolf-Panek M., Waśkiewicz A., 2022, Relationship between phenolic compounds, antioxidant activity and color parameters of red table grape skins using linear ordering analysis, Applied Sciences-Basel, 12(12), 6146, 10.3390/app12126146
 10. Przybył K., Adamski F., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Stangierski J., Kmiecik D., 2022, Machine and deep learning in the evaluation of selected qualitative characteristics of sweet potatoes obtained under different convective drying conditions, Applied Sciences-Basel, 12(15), art. no. 7840, 10.3390/app12157840
 11. Islam M., Bełkowska L., Konieczny P., Fornal E., Tomaszewska-Gras J., 2022, Differential scanning calorimetry for authentication of edible fats and oils. What can we learn from the past to face the current challenges?, Journal of Food and Drug Analysis, 30(2), 2, 10.38212/2224-6614.3402
 12. Islam M., Muzolf-Panek M., Fornal E., Tomaszewska-Gras J., 2022, DSC isothermal and non-isothermal assessment of thermo-oxidative stability of different cultivars of Camelina sativa L. seed oils, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(18), 10013-10026, 0.1007/s10973-021-10884-2
 13. Przybylska-Balcerek A., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Góral T., Kurasiak-Popowska D., Stuper-Szablewska K., 2022, Assessment of antimicrobial properties of phenolic acid extracts from grain infected with fungi from the genus fusarium, Molecules, 27(5), 1741, 10.3390/molecules27051741
 14. Nikolaichuk H., Przykaza K., Kozub A., Montowska M., Wójcicka G., Tomaszewska-Gras J., Fornal E., 2022, Shotgun lipidomic analysis for differentiation of niche cold pressed oils, Molecules, 27(6), 1848, 10.3390/molecules27061848
 15. Stangierski J., Baranowska H., Rezler R., Kawecki K., 2022, The effect of packaging methods, storage time and the fortification of poultry sausages with fish oil and microencapsulated fish oil on their rheological and water-binding properties, Molecules, 27(16), 5235, 10.3390/molecules27165235
 16. Taczanowski M., Gazdecki M., Goryńska-Goldmann E., Wielicka-Regulska A., 2022, Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności – Potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce, Kontrola Państwa, 1, 27-50, 10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.02
 17. Klepacki K., Kowal I.,Konieczny G.,Tomczyk Ł., Miękisiak G., Morasiewicz P., 2022, Radiographic Assessment of Tibiofibular Syndesmosis Injury with Different Durations and Types of Fixation, Journal of Clinical Medicine, 11, 6331, 10.3390/jcm11216331
 18. Rajagukguk, Y.V.; Utcu, M.A.; Islam, M.; Muzolf-Panek, M.; Tomaszewska-Gras, J. Authenticity Assessment from Sesame Seeds to Oil and Sesame Products of Various Origin by Differential Scanning Calorimetry. Molecules 2022, 27, 7496. https://doi.org/10.3390/molecules27217496
 19. Waśkiewicz A., Muzolf-Panek M., Stępień Ł., Czembor E., Uwineza, P.A., Górnaś P., Bryła M., 2022, Variation in Tocochromanols Level and Mycotoxins Content in Sweet Maize Cultivars after Inoculation with Fusarium verticillioides and F. proliferatum, Foods, 11, 2781, https://doi.org/10.3390/foods11182781
 20. Muzolf-Panek M., Gliszczyńska-Świgło A., 2022, Extraction optimization for the antioxidants from Nigella sativa seeds using response surface methodology, Journal of Food Measurement and Characterization, 16, 4741-4753, https://doi.org/10.1007/s11694-022-01575-z
 21. Klepacki K., Tomczyk Ł., Miękisiak G., Morasiewicz P., 2022, The effect of the Covid-19 pandemic on the epidemiology of ankle joint injuries in adults and children, Traumat. Rehab.,  24 (6), 363-373 
2021
 1. Nowaczewski S.,Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Tomczyk Ł., Szulc K., Kaczmarek S., Perz K., Hejdysz M. , 2021, Effect of age of Japanese quail on physical and biochemicalcharacteristics of eggs, South African Journal of Animal Science, 1, 51, 120 – 127. , 10.4314/sajas.v51i1.14
 2. Nowaczewski S. , Lewko L., Kucharczyk M. , Stuper-Szablewska M. , Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R. , Biadała A. , Szulc K. Tomczyk Ł, Kaczmarek S., Hejdysz M.,Szablewski T. , 2021, Effect of laying hens age and housing system on physicochemical characteristics of eggs, Annals of Animal Science , 21, 1,  291–309, 10.2478/aoas-2020-0068
 3. Tomczyk Ł., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Biadała A., Konieczny P., Nowczewski S.,Cegielska-Radziejewska R. , 2021, The effect of hydrogenperoxideprepared with silverions on the qualitativetraits of tableeggs and reducing the dynamics of mycobiotagrowth, International Food Research Journal, 28(2): 359 – 365. 40 , brak doil
 4. Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Radziejewska-Kubzdela E., Tomczyk Ł., Biadała A., Leśnierowski G. , 2021, The Effect of Modified Lysozyme Treatment on the Microflora, Physicochemical and Sensory Characteristics of Pork Packaged in Preservative Gas Atmospheres , Coatings,  11, 488, 10.3390/coatings11050488
 5. Zubaidi M.A., Proch J., Konieczny P., Tomczyk Ł., 2021, Toxicity Testing by the Microbial Assay for Risk Assessment (MARA) in Relation to Trace Elements Content in King Bolete (Boletusedulis) Collected in SeveralSites of Poland, Applied Sciences, 11, 4166, 10.3390/app11094166
 6. Kazubski K., Tomczyk Ł., Ciszewski M., Witkowski, J., Reichert P., Morasiewicz P. , 2021, The Symmetry and Predictive Factors in Two-Stage Bilateral Hip Replacement Procedures, Symmetry, 13, 1472, 10.3390/sym13081472
 7. Kuliński P., Tomczyk Ł., Morasiewicz P. , 2021, Effect of the COVID-19 pandemic on foot surgeries, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 30(12), 10.17219/acem/140610
 8. Kazubski K., Tomczyk, Ł.; Morasiewicz P., 2021, Effects of the COVID-19 Pandemic on the Epidemiology of Knee and Shoulder Arthroscopy. INQUIRY, The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 58: 1–5. 40 , 10.1177/00469580211056037
 9. Olech J., Konieczny G., Tomczyk Ł., Morasiewicz P., 2021, A Randomized Trial Assessing Muscle Strength and Range of  Motion in Elderly Patients Following Distal Radius Fractures Treated with 4‐ and 6‐Week Cast Immobilization, Journal of Clinical Medicine, 10, 5774, 10.3390/jcm10245774
 10. Klepacki K., Kowal I., Konieczny G., Tomczyk Ł., Ciszewski M., Reichert P., Morasiewicz P., 2021, Assessment of the lower limb biomechanics in patients after tibiofibular syndesmosis injury treatment, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 23,4, 10.37190/ABB-01990-2021-03
 11. Kaczmarek A., Muzolf-Panek M., 2021, Prediction of thiol group changes in minced raw and cooked chicken meat with plant extracts – kinetic and neural network approaches, Animals, 11(6), 1647, 10.3390/ani11061647
 12. Biegalski J., Cais-Sokolińska D., Tomaszewska-Gras J., Baranowska H.M., 2021, The effect of freezing sheeps milk on the meltability, texture, melting and fat crystallization profiles of fresh pasta filata cheese, Animals, 11(9), 2740, 10.3390/ani11092740
 13. Szablewski T., Szwajkowska-Michałek L., Pędzik M., Rogoziński T., Stuper-Szablewska K., 2021, Contamination with microscopic fungi measured by the concentration of ergosterol in dusts of various types of wood with different granulation, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology, 113, 98-103, 10.5604/01.3001.0015.2354
 14. Kaczmarek A., Muzolf-Panek M., 2021, Predictive modeling of changes in TBARS in the intramuscular lipid fraction of raw ground beef enriched with plant extracts, Antioxidants, 10(5), 736, 10.3390/antiox10050736
 15. Muzolf-Panek M., Kaczmarek A, 2021, Predictive modeling of thiol changes in raw ground pork as affected by 13 plant extracts-application of arrhenius, log-logistic and artificial neural network models, Antioxidants, 10(6), 917, 10.3390/antiox10060917
 16. Przykaza K., Nikolaichuk H., Kozub A., Tomaszewska-Gras J., Peršurič Ž., Kraljevič Pavelič S., Fornal E., 2021, Newly marketed seed oils. What we can learn from the current status of authentication of edible oils, Food Control, 130, 108349, 10.1016/j.foodcont.2021.108349
 17. Yang T., Lesnierowski G., 2021, Microwave modification as an excellent way to produce unique lysozyme with potential for food and human health, Food  , 10(6), 1319, 10.3390/foods10061319
 18. Pędzik M., Przybylska-Balcerek A., Szwajkowska-Michałek L., Szablewski T., Rogoziński T., Buśko M., Stuper K., 2021, The dynamics of mycobiota development in various types of wood dust depending on the dust storage conditions, Forests, 12(12), 1786 , 10.3390/f12121786
 19. Kazubski K., Tomczyk Ł., Kopczyński B., Morasiewicz P., 2021, The epidemiology of hip and knee primary and revision arthroplasties during the COVID-19 pandemic, Healthcare, 9(5), 519, 10.3390/healthcare9050519
 20. Szymandera-Buszka K., Zielińska-Dawidziak M., Makowska A., Majcher M., Jędrusek-Golińska A., Kaczmarek A., Niedzielski P., 2021, Quality assessment of corn snacks enriched with soybean ferritin among young healthy people and patient with Crohns disease: the effect of extrusion conditions, International Journal of Food Science & Technology, 56(12), 6463-6473 , 10.1111/ijfs.15328
 21. Muzolf-Panek M., Kaczmarek A., Gliszczyńska-Świgło A., 2021, A predictive approach to the antioxidant capacity assessment of green and black tea infusions, Journal of Food Measurement and Characterization, 15, 1422–1436, 10.1007/s11694-020-00727-3
 22. Stangierski J., Rezler R., Grześ B., Andrzejewski W., Konieczny P., 2021, Physicochemical characteristics of surimi-like material made from the muscle tissues of freshwater mussels (Sinanodonta woodiana Lea, 1834), Journal of Food Measurement and Characterization, 15, 2161–2172, 10.1007/s11694-020-00727-3
 23. Muzolf-Panek M., Stuper-Szablewska K.., 2021, Comprehensive study on the antioxidant capacity and phenolic profiles of black seed and other spices and herbs: effect of solvent and time of extraction, Journal of Food Measurement and Characterization, 15, 4561–4574, 10.1007/s11694-021-01028-z
 24. Kawecki K., Rezler R., Baranowska H., Stangierski J.*, 2021, Influence of fish oil and microencapsulated fish oil additives on water binding and the rheological properties of poultry sausage batters, Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(3), 1127-1133, 10.1002/jsfa.10723
 25. Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Kaczmarek A., Zaremba A., 2021, Wheat dietary fibre and soy protein as new carriers of iodine compounds for food fortification – The effect of storage conditions on the stability of potassium iodide and potassium iodate, LWT – Food Science and Technology, 137, 110424, 10.1016/j.lwt.2020.110424
 26. Tomaszewska-Gras J., Islam M., Grzeca L., Kaczmarek A., Fornal E., 2021, Comprehensive thermal characteristics of different cultivars of flaxseed oil (Linum usittatissimum L.), Molecules, 26(7), 1958, 10.3390/molecules26071958
 27. Przybylska-Balcerek A., Szablewski T., Szwajkowska-Michałek L., Świerk D., Cegielska-Radziejewska R., Krejpcio Z., Suchowilska E., Tomczyk Ł., Stuper-Szablewska K., 2021, Sambucus nigra extracts – natural antioxidants and antimicrobial compounds, Molecules, 26(10), 2910, 10.3390/molecules26102910
 28. Kawecki K., Stangierski J., Konieczny P., 2021, An analysis of oxidative changes and the fatty acid profile in stored poultry sausages with liquid and microencapsulated fish oil additives, Molecules, 26(14), 4293, 10.3390/molecules26144293
 29. Neunert G., Tomaszewska-Gras J., Baj A., Gauza-Włodarczyk M., Witkowski S., Polewski K., 2021, Phase Transitions and Structural Changes in DPPC Liposomes Induced by a 1-Carba-Alpha-Tocopherol Analogue, Molecules, 26(10), 2851, 10.3390/molecules26102851
 30. Muzolf-Panek M., Kaczmarek A., 2021, Chemometric analysis of fatty acid composition of raw chicken, beef, and pork meat with plant extract addition during refrigerated storage, Molecules, 26(16), 4952, 10.3390/molecules26164952
 31. Smułek W., Siejak P., Fathordobady F., Masewicz Ł., Guo Y., Jarzębska M., Kitts D.D., Kowalczewski P., Baranowska H., Stangierski J., Szwajca A., Pratap-Singh A.*, Jarzębski M., 2021, Whey Proteins as a Potential Co-Surfactant with Aesculus hippocastanum L. as a Stabilizer in Nanoemulsions Derived from Hempseed Oil, Molecules, 26(19), 5856, 10.3390/molecules26195856
 32. Biadała A., Adzahan N. M., 2021, Storage stability of antioxidant in milk products fermented with selected kefir grain microflora, Molecules, 26(11), 3307, 10.3390/molecules26113307
 33. Leśnierowski G., Yang T.*, Cegielska-Radziejewska R., 2021, Unconventional effects of long-term storage of microwave-modified chicken egg white lysozyme preparations, Scientific Reports, 11, 10707, 10.1038/s41598-021-89849-2
 34. Kawecki K., Stangierski J., Cegielska-Radziejewska R., 2021, The Influence of Packing Methods and Storage Time of Poultry Sausages with Liquid and Microencapsulated Fish Oil Additives on Their Physicochemical, Microbial and Sensory Properties, Sensors, 21(8), 2653 , 10.3390/s21082653
 35. Leśnierowski G., Yang T., 2021, Lysozyme and its modified forms: A critical appraisal of selected properties and potential, Trends in Food Science & Technology, 107, 333-342, 10.1016/j.tifs.2020.11.004
2020
 1. Przybył, K., Duda, A., Koszela, K., Stangierski, J., Polarczyk, M., Gierz, Ł, 2020, Classification of Dried Strawberry by the Analysis of the Acoustic Sound with Artificial Neural Networks- Sensors- 20, 499- 10.3390/s20020499
 2. Stangierski J., Rezler R.,  Kawecki K., Peplińska B, 2020, Effect of microencapsulated fish oil powder on selected quality  characteristics of chicken sausages,  – Journal of the Science of Food and Agriculture – 100, 2043-2051- 10.1002/jsfa.10226
 3. Biadała A., Szablewski T., Lasik‑Kurdyś M., Cegielska‑Radziejewska R. , 2020, Antimicrobial activity of goat’s milk fermented by single strain of kefir grain microflora- European Food Research and Technology- 246 (6), 1231-1239- 10.1007/s00217-020-03483-2
 4. Górecki M.T., Nowaczewski S., Grzegrzółka B., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R.,  Biadała A., Tomczyk Ł, Hejdysz M., Racewicz P.,  Gruszczyńska J., 2020, Morphological and biochemical traits of pheasant Phasianus colchicus eggs in relation to embryo sex and egg laying date – Animal Science Papers and Reports- 38 (2), 181-193- brak doi
 5. Neunert G., Tomaszewska-Gras J., Witkowski S., Polewski K., 2020, Tocopheryl Succinate-Induced Structural Changes in DPPC Liposomes: DSC and ANS Fluorescence Studies- Molecules- 25(12), 2780- 10.3390/molecules25122780
 6. Yang T., Leśnierowski G., 2020, Thermal modification of hen egg white lysozyme using microwave treatment. – Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria- 19 (2), 149-157- 10.17306/J.AFS.2020.0773
 7. Muzolf-Panek M., Kaczmarek A., Tomaszewska-Gras J., Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Majcher M., Stuper-Szablewska K., 2020, Chemometric Approach to Oxidative Stability and Physicochemical Quality of Raw Ground Chicken Meat Affected by Black Seed and Other Spice Extracts, Antioxidants, – Antioxidants- 9, 903- 10.3390/antiox9090903
 8. Kawecki, K., Stangierski, J. Niedźwiedź,  B. Grześ. , 2020, The Impact of Environmental Factors on the Occurrence of DFD-Type of Beef in Commercial Abattoirs.  – Emirates Journal of Food and Agriculture – 32(7), 533-542- 10.9755/ejfa.2020.v32.i7.2125

Patenty