Kontakt

Katedra Zarządzania Jakością Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Telefon

+ 48 618 487 218

E-mail

szymil@up.poznan.pl

Adres

ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań