Dydaktyka

Katedra Zarządzania Jakością Żywności

prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu na następujących kierunkach studiów:
KIERUNEK

Jakość i bezpieczeństwo żywności

KIERUNEK

Technologia żywności
i żywienie człowieka

KIERUNEK

Dietetyka

Współpraca ze szkołami
Prace doktorskie