Technologia żywności i żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymała kategorię naukową A+.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki dyscyplina naukowa Technologia żywności i żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymała kategorię naukową A+.
Takie wyróżnienie otrzymują uczelnie i jednostki naukowe wyróżniające się najwyższym poziomem prowadzonych badań.